Adatkezelési tájékoztató

Orosz György egyéni vállalkozó kötelezettséget vállalok arra, hogy ügyfeleimet érintő minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 
Egyéni vállalkozásom adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

–    1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
–    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
–    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

Az adatkezelés célja:  

A butorosz.hu portálra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel.

Az oldalon a Google Adsense hirdetési rendszer keretében reklámokat jeleníthetünk meg. A rendszer ezen vagy más weboldalon végzett látogatásokkal kapcsolatos adatokat gyűjt az oldal felhasználóiról azért, hogy ne zavaró, hanem a látogatókat érdeklő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról kérjük olvassa el a Google Adatvédelmi irányelveit.


Szolgáltatásommal összefüggő személyre szabott ajánlatokat, egyedi kedvezményeket kapnak ügyfeleim. Az adatkezelés célja a kapcsolat-felvétel során megadott személyes információk kezelése.
A kezelt adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím, fotók, számlázási adatok és annak időpontja. 
Az adatkezelés időtartama: az utolsó vásárlástól számított 1-3 év (jótállási időtartam) illetve a kibocsátott árajánlat lejártától számított 90 nap.
Orosz György egyéni vállalkozóként a személyes adatokat törlöm, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
Orosz György egyéni vállalkozó
Székhely: 2100 Gödöllő, Peres utca 4.
Nyilvántartási szám: 51495301 „KISADÓZÓ”
Adószám: 68266231-1-33